Context English Czech State
doc.pre.nocaption Preformatted text without a caption Předformátovaný text bez popisku
doc.fetching Loading Načítání
doc.archive %s is a compressed archive. %s je zkomprimovaný archiv.
heading.archive.userdata User Data Archive Archiv uživatelských dat
userdata.help User data archives contain exported browsing history, identities, bookmarks, text snippets, site-specific settings, and fingerprints of trusted server certificates. They can be stored as backups and used for transferring data between devices. Archivy uživatelských dat obsahují exportovanou historii prohlížení, totožnosti, záložky, nastavení stránek a otisky důvěryhodných serverových certifikátů. Ty pak mohou být uloženy za účelem zálohování a výměny dat mezi zařízeními.
doc.archive.view View archive contents Zobrazit obsah archivu
media.untitled.image Image Obrázek
media.untitled.audio Audio Zvuk
media.download.warnclose Download will be cancelled if this tab is closed. Zavřením záložky se ukončí stahování.
media.download.complete Download completed. Stahování bylo dokončeno.
audio.meta.title Title Název
audio.meta.artist Artist Umělec
audio.meta.genre Genre Žánr
audio.meta.date Date Datum
n.bit %d-bit %d-bitový
numbertype.integer integer celé číslo
numbertype.float float desetinné číslo
hz Hz Hz
feeds.list.title Feed entries Položky kanálu
feeds.list.counts You are subscribed to %u feed that contains %%s.
Odebíráte %u kanál, který obsahuje %%s.