Context English Czech State
dlg.certimport.help Paste a PEM-encoded certificate and/or private key, or drop a .crt/.key file on the window. Vložte PEM kódovaný certifikát a/nebo soukromý klíč,
nebo přetáhněte .crt/.key soubor do tohoto okna.