Context English Czech State
userdata.help User data archives contain exported browsing history, identities, bookmarks, text snippets, site-specific settings, and fingerprints of trusted server certificates. They can be stored as backups and used for transferring data between devices. Archivy uživatelských dat obsahují exportovanou historii prohlížení, totožnosti, záložky, nastavení stránek a otisky důvěryhodných serverových certifikátů. Ty pak mohou být uloženy za účelem zálohování a výměny dat mezi zařízeními.
menu.export Export Exportovat uživatelská data
menu.import Import… Importovat uživatelská data…
menu.view.split Split View Rozdělit pohled…
dlg.input.prompt Enter input for %s: Prosím vyplňte %s:
dlg.certimport.help Paste a PEM-encoded certificate and/or private key, or drop a .crt/.key file on the window. Vložte PEM kódovaný certifikát a/nebo soukromý klíč,
nebo přetáhněte .crt/.key soubor do tohoto okna.
dlg.upload.id.default Default Identity Výchozí
heading.bookmark.tags Behavior Speciální značení
heading.prefs.style Page Style Styl
prefs.archive.openindex Open index.gmi in ZIP archives: Otevírat archivní indexy:
prefs.imageloadscroll Load next image on scroll key: Načítat obrázky při posuvu:
prefs.theme UI theme: Téma:
prefs.time.24h 24-hour time: 24-hodinový čas
prefs.retainwindow Save window placement: Zachovat umístění:
prefs.sideicon Capsule icon on left side: Ikona kapsule:
prefs.font.ui UI font: Rozhraní:
prefs.gemtext.ansi Gemtext ANSI escapes: Únikové znaky ANSI:
prefs.font.warnmissing Font glyph warnings: Varovat při chybějících znacích:
prefs.font.smooth Font smoothing: Vyhlazování:
prefs.plaintext.wrap Wrap long plaintext lines: Zalamovat prostý text: