Context English Galician State
doc.pre.nocaption Preformatted text without a caption Texto sen formato sen lenda
doc.fetching Loading Obtendo
doc.archive %s is a compressed archive. %s é un arquivo comprimido.
heading.archive.userdata User Data Archive Arquivo con Datos da usuaria
userdata.help User data archives contain exported browsing history, identities, bookmarks, site-specific settings, and fingerprints of trusted server certificates. They can be stored as backups and used for transferring data between devices. Os arquivos con datos da usuaria conteñen o historial de navegación, identidades, marcadores, axustes específicos das webs, impresións dixitais ou certificados de confianza dos servidores. Pódense gardar como copias de apoio ou usalos para transferir os datos entre dispositivos.
doc.archive.view View archive contents Ver contidos do arquivo
media.untitled.image Image Imaxe
media.untitled.audio Audio Audio
media.download.warnclose Download will be cancelled if this tab is closed. A descarga será cancelada se pechas esta lapela.
media.download.complete Download completed. Descarga completada.
audio.meta.title Title Título
audio.meta.artist Artist Artista
audio.meta.genre Genre Xénero
audio.meta.date Date Data
n.bit %d-bit %d-bit
numbertype.integer integer enteiro
numbertype.float float flotante
hz Hz Hz
feeds.list.title Feed entries Artigos das Fontes
feeds.list.counts You are subscribed to %u feed that contains %%s.
Estás subscrita a %u fonte que contén %%s.